رادیو سرچشمه یک رادیوی موسیقی پارسی است که ۷ روز هفته بصورت ۲۴ ساعته پخش می‌شود